Piebalgas porcelāna fabrika

Piebalgas porcelāna fabrikas suvenīri un davanas

Vecpiebalgas novadā Ziemassvetku vecītim ir arī savas dāvanu darbnīcas. Viena no tām atrodas Inešu centrā un tā ir Piebalgas porcelāna fabrika. Pasūtot un rezervējot ekskursiju uz Ziemassvētku vecīša sētu Dzērbenē jūs varat vienlaicīgi pieteikt arī Piebalgas porcelana fabrikas un mākslas galerijas apmeklešanu.

Papildus izdevumi ekskursijai (bez materiāliem apgleznošanai ar savam rokam) - € 4,50

Pasaku sētas atklāšana. 3. decembris 2016 gads.

Ziemassvētku un Jaunā gada ceļš. XX gadsimts. Muzejs.