Biedrība Ziemassvētku vecīša rezidence

 

Biedrības nosaukums: Ziemassvētku vecīša rezidence

 

Biedrības mērķi:

 

  1. Piesaistot kultūras, mākslas un citus specialistus un izmantojot vēsturiskās liecības, atjaunot zaudēto Ziemassvētku vecīša vizualo tēlu ar viņa īpatnejām atšķirībām, kā Latvijas nemateriāla kultūras mantojuma neatņemamo un vērtīgo daļu.

  2. Saglabāt un attīstīt latviešu kultūras vērtības un iepazīstināt Latvijas iedzīvotājus un viesus ar citām Latvijā dzīvojošo tautību kultūras bagātību. Brīvprātīgo apmācība nepieciešamā darbam biedrības pasākumos (aktieru meistarības, valodu kursi un cits).

  3. Sabiedriskā labuma darbība, kas vērsta uz dažāda veida sociālās palīdzības sniegšanu bērniem, daudzbērnu ģimenēm un bērnu namiem. Veselīga un aktīva dzīvesveida popularizēšana.

  4. Ziemassvētku vecīša rezidence (ZVR) – daudzfunkcionālā kultūras, sporta un apūtas centra izveide, pēc iespējas tuvāk valsts īpaši atbalstāmām teritorijām. ZVR darbības organizācija paredz veicināt jaunu uzņēmumu un darba vietu rašanos. Darbība vērsta uz Latvijas dabas aizsardzību un alternatīvo energijas avotu ieviešanas labās prakses piemera realizēšanu.

  5. Sadarbība ar līdzīgā profila organizācijām Latvijā un ārvalstīs, ieskaitot piedalīšanās kultūras pasākumos ar mērķi popularizēt ZVR kā tūrisma objektu. Mājas lapas izstrāde un citi ziedojumu piesaistīšanas pasākumi Biedrības mērķu sasniegšanai.

 

Mūs atbalsta:

Ziemassvētku un Jaunā gada ceļš. XX gadsimts. Muzejs.