Piebalgas porcelāna fabrika. Ekskursijas.

Piebalgas porcelāna fabrikas suvenīri un davanas

Raunas un Vecpiebalgas novadā Ziemassvētku vecītim ir arī savas dāvanu darbnīcas. Viena no tām atrodas Inešu centrā un tā ir Piebalgas porcelāna fabrika. Pasūtot un rezervējot ekskursiju uz Ziemassvētku vecīša rezidenci Drustos jūs varat vienlaicīgi pieteikt arī Piebalgas porcelana fabrikas un mākslas galerijas apmeklešanu.

Papildus izdevumi ekskursijai (bez materiāliem apgleznošanai ar savam rokam) - € 3,00-4,00 / no cilvēka.

Ziemassvētku un Jaunā gada ceļš. XX gadsimts. Muzejs.